POWIAT SULĘCIŃSKI Nowe warsztaty

sul7Kształcimy fachowców

Rozpoczynamy inwestycje w sulęcińskich szkołach średnich

31 marca razem z wicestarostą Tadeuszem Dąbrosiem oraz skarbnikiem Iwoną Walczak starosta podpisał umowę z Maciejem Dobrowolskim właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego DROMAC z Międzyrzecza. Jej przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa warsztatów gastronomii przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Wartość umowy wynosi ponad 940 tys. zł.

W tym samym dniu podpisano drugą umowę z Romanem Dębickim właścicielem firmy Usługi Remontowo-Budowlane z Jenina. Jej przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa budynku warsztatów ekonomiki przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Wartość umowy wynosi  ponad 580 tys. zł.

Inwestycje realizowane będą w ramach projektu „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki i gastronomii przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie”, współfinansowanego ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Termin zakończenia obu inwestycji przewidziano na koniec lipca.

MACIEK BARDEN