KRZESZYCE Rzecznik Praw Obywatelskich w bibliotece

k2Poznawali swoje prawa

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie dotyczące praw konsumenta, na które zaprosiła społeczność lokalną

Spotkanie było częścią projektu „Wieczór z rzecznikiem”, który realizowany jest w pięciu krajach. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach, które zapisane są w Karcie Praw Podstawowych UE i przysługują wszystkim obywatelom Unii.

Na spotkaniu „Wieczór z Rzecznikiem” do wyboru były trzy tematy: prawo dostępu do informacji publicznej, prawa konsumenta i prawa pacjenta. My wybraliśmy prawa konsumenta.

Uczestnicy dowiedzieli się jakie mają prawa konsumenckie, kiedy są najczęściej naruszane oraz jak można je chronić.

Na początku został wyświetlony krótki film pokazujący historię ludzi, których prawa zostały złamane i którzy postanowili walczyć o sprawiedliwość. Następnie uczestnicy „Wieczoru z Rzecznikiem” wzięli udział w warsztatach teatralnych, poprowadzonych przez ekspertów ze Stowarzyszenia STOP-KLATKA. Kilkanaście osób zagrało w krótkim spektaklu prezentującym sytuację łamania praw konsumenta i wcieliło się w osoby walczące o swoje prawa.

Druga część spotkania miała formę swobodnej dyskusji z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwią Zimoch. Każdy uczestnik miał możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi, wyrażenia swoich wątpliwości i przedstawienia swojej opinii. Po spotkaniu pani rzecznik zaprosiła wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje (red.).