CYBINKA Przegląd inwestycji

cyb25Prace idą pełną parą

Budowa chodnika, ogrodzenia, czy przebudowa ulicy, to tylko niektóre inwestycje realizowane w gminie w ostatnim czasie

 

W marcu ukończono budowę ogrodzenia wokół placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cybince. W ramach inwestycji, mającej na celu wydzielenie terenu wykorzystywanego pod potrzeby ćwiczeń treningowych jednostki, jak również lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wykonane zostało około 140 metrów bieżących ogrodzenia panelowego wraz z betonową podmurówką, zamontowano dwie bramy wjazdowe oraz furtkę. Inwestycja wykonana została za kwotę prawie 28 tys. zł. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych  Cybinka sp. z o.o.

Na przełomie lutego oraz marca wykonano roboty, polegające na przebudowie ciągów pieszych przy Placu Limanowskiego w Cybince. Wykonane zostały kolejne dwa odcinki chodnika z betonowej kostki brukowej. W ramach porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Słubicach wybudowany został dodatkowo odcinek chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F, umożliwiający sprawne przemieszczanie się pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Lwowska, Białkowska oraz Pl. Limanowskiego. Wykonawcą całości robót był Zakład Usług Komunalnych  Cybinka sp. z o.o.

Również w marcu zakończono pierwszy etap budowy chodnika z betonowej kostki brukowej w Białkowie. Wykonano odcinek przebiegający bezpośrednio przy budynku Szkoły Podstawowej, ułatwiający poruszanie się pieszych, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz dzieci uczęszczających do szkoły. Inwestycja wykonana została za kwotę 10 677,30 zł. Wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych  Cybinka sp. z o.o.

Pod koniec marca wykonane zostało także oznakowanie poziome cienkowarstwowe w ciągu ulic: Daszyńskiego, Chopina, Kościelna, Lwowska i Plac Limanowskiego w Cybince. Wykonawcą robót była firma ADMAL Adam Malerowicz z siedzibą w Czerwieńsku.

Wyłoniono także wykonawcę na realizację inwestycji obejmującej przebudowę ulicy 2 Lutego w Cybince. Jej zakres obejmuje odcinek ulicy 2 Lutego, będącej łącznikiem ul. Kościuszki oraz ul. 1 Maja, o długości 369 metrów. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni oraz chodnik z betonowej kostki brukowej. Z inwestycją wiąże się również odtworzenie systemu odwodnienia drogi, wraz z wykonaniem zbiornika odparowującego. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: lider – BRUBET Ryszard Winnicki z siedzibą w Międzyrzeczu, partner – SULBRUK Piotr Buczkowski z siedzibą w Sulęcinie.

Wartość inwestycji to około 490 tys. zł. Termin zakończenia robót przewidziano na koniec czerwca 2014 (red.).