SULĘCIN VI Polsko-Niemiecki Jarmark Koguci!

sul-UM4-logoPiękna sulęcińska tradycja

VI Polsko-Niemieckim Sulęciński Jarmark Koguci odbędzie się 13 kwietnia 2014 na sulęcińskim rynku

Organizatorami imprezy są: burmistrz Sulęcina, burmistrz Friedland, Sulęciński Ośrodek Kultury, parafia p.w. św. Henryka w Sulęcinie, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe gminy Sulęcin.

Ideą jarmarku jest inspirowanie mieszkańców gminy, mieszkańców okolicznych miejscowości oraz miast partnerskich do podtrzymywania tradycji wielkanocnych oraz promowanie rękodzieła ludowego.

Skrupulatnie przygotowany program jarmarku wypełniony jest atrakcjami o najróżniejszym charakterze: występy zespołów dziecięcych i folklorystycznych, prezentacja wyrobów rękodzieła ludowego, potraw wielkanocnych z Polski i Niemiec, stroików i palm wielkanocnych oraz lokalnych produktów (serwetki, koszyki wiklinowe, kartki wielkanocne, miód itp.).

Podczas jarmarku organizowane będą konkursy tematyczne: na najdłuższą Palmę Wielkanocną, na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, na najładniej udekorowany mazurek wielkanocny oraz konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną. Na zwycięzców konkursów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Atrakcją VI edycji jarmarku będzie wspólne malowanie styropianowego „jaja dinozaura” przez dzieci z Polski i Niemiec. Ponadto przygotowany zostanie pokaz tradycyjnych technik dekorowania pisanek wielkanocnych. Odbędą się również konkurencje sprawnościowe dla dzieci.

Organizatorzy zapraszają na darmowy żurek oraz pyszne wielkanocne ciasteczka i lizaki, które będą rozdawane podczas imprezy.

Symbolem jarmarku jest kogut, dlatego, jak co roku, na rynku usytuowana zostanie przestrzenna figura koguta wykonana z balonów, przy której uczestnicy imprezy mogą wykonać wspaniałe zdjęcia pamiątkowe. Po raz pierwszy będzie można też wykonać pamiątkowe zdjęcie przy specjalnej planszy z motywem wielkanocnym.

W konkursie „na najdłuższą palmę wielkanocną” pod uwagę będą brane palmy, które w czasie oceny zaprezentowane zostaną w pozycji pionowej!

Prace zgłaszane do konkursu „na najładniejszą kartkę wielkanocną” należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie (pokój nr 14) do 4 kwietnia.

Ciasta do konkursu „na najładniej udekorowany mazurek wielkanocny” należy zgłaszać w dniu imprezy w namiocie przygotowanym do przeprowadzenia konkursu, na Placu Czarnieckiego w Sulęcinie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”