SŁUBICE Pomóżmy Rafaelowi

akcjaWarto pomagać

Słubicka biblioteka zaprasza na akcję charytatywną dla Rafaela chorego na autyzm

Rafael jest siedmioletnim, pogodnym, bardzo wrażliwym dzieckiem. Jak każdy zdrowy chłopiec pragnie mieć kolegów, chce być lubiany i akceptowany przez rówieśników. W jego przypadku jest to jednak bardzo trudne.

W wieku trzech lat u Rafaela zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy, dlatego też ma problemy z nawiązaniem kontaktu wzrokowego, nie inicjuje relacji z rówieśnikami.
Podczas akcji odbędzie się oficjalna prezentacja antologii Odsłona 1. „Pomocne słowo”, spotkanie z poetami polskimi i polonijnymi, którzy osobiście zaprezentują swoją twórczość. Akcję uświetni wystawa  obrazów, rycin  i grafik, wykonanych przez artystów oraz prac plastycznych dzieci ze słubickich przedszkoli i gimnazjalistów ze Zgorzelca. O oprawę muzyczną zadbają uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Słubicach oraz młodzież ze Związku Harcerstwa Polskiego w Słubicach. Jednocześnie odbędzie się kiermasz – aukcja pozycji książkowych, oferowanych przez pisarzy i poetów. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe przeznaczone zostaną na leczenie oraz rehabilitację małego Rafaela.

Zapraszamy 29 marca w sobotę o godz. 16.00  do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach. Pomóżmy małemu Rafaelowi! (red.).