RZEPIN Życzenia dla sołtysów

SONY DSCSołtys jak wojewoda

12 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Burmistrz Rzepina Andrzej Skałuba złożył serdeczne życzenia oraz podziękował  sołtysom z terenu naszej gminy za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w codzienną pracę

W spotkaniu udział wzięli: zastępca burmistrza Wojciech Skwarek i sekretarz Halina Kuźmińska.
Funkcja sołtysa ma wielowiekową tradycję. To on rozwiązuje problemy mieszkańców wsi, jest dobrym gospodarzem, którego mieszkańcy darzą zaufaniem. Na co dzień zajmuje się sprawami swoich lokalnych społeczności.

Spotkanie było również okazją do podsumowania ostatnich inwestycji w sołectwach i omówienia spraw bieżących (red.).