POWIAT SULĘCIŃSKI „Sulęcińscy Zawodowcy”

sul7Naprawdę było warto!

W projekcie „Sulęcińscy Zawodowcy” – realizowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – udział bierze 80 uczniów ze wszystkich klas technikum

Młodzież pogłębia swoją wiedzę oraz zdobywa nowe umiejętności z zakresu: logistyki, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, ekonomii oraz mechaniki. Oprócz wiedzy teoretycznej zdobywanej m.in. na wykładach wygłaszanych przez pracowników akademickich, uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne u lokalnych przedsiębiorców. Do współpracy w projekcie zaproszenie przyjęły: Maszonski Logistic, Hotel „Chrobry”, Kopalnia Węgla Brunatnego w Sieniawie oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Krzeszycach. Każdy z uczniów  samodzielnie wybrał pracodawcę, u którego chciał odbyć praktykę. Młodzi ludzie świadomie zdecydowali się poświecić swój wolny czas, aby zdobyć nowe praktyczne doświadczenia. Jak wrażenia? – Odbywałam praktyki w Hotelu „Chrobry” w Sulęcinie. Praca była bardzo ciekawa. Miałam okazję zobaczyć, jak wygląda specjalistyczne wyposażenie hotelu. Tak naprawdę nie miałam pojęcia, że tak wiele sprzętu musi posiadać hotel aby sprawnie funkcjonował – mówiła jedna z praktykantek, uczennica klasy II Tlog .

AGNIESZKA SOBIERAJ