KRZESZYCE Wystawa

wystawaInspirowane pięknem

Zapraszamy na wystawę Sławomira Szeleszkiewicza

W jego pracach przeważają portrety ornamentowe, martwe natury, czy pejzaże. Choć są to tematy powszechnie znane, to jednak w obrazach Sławomira Szeleszkiewicza wyrażane są szczególną czystością kolorystyczną, porządkiem kompozycyjnym czy specyficzną świetlistością. Tendencja podkreślania i odwoływania się do kryteriów jednoznacznych i czytelnych przenika jego obrazy, nadając im spójnego wyrazu i specyficznego charakteru.

Wystawa będzie czynna do 8 maja, codziennie w godzinach pracy biblioteki. Zapraszamy (red).