GÓRZYCA Podróże po lekturze

gok1Konkurs czytelniczy

W Zespole Szkół w Górzycy odbył się konkurs tematyczny „Podróże po lekturze” zorganizowany w ramach LGPW. Patronat nad nim sprawuje Lubuski  Kurator Oświaty

W konkursie wzięło udział 17 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Rzepinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszycach, Publicznego Gimnazjum w Cybince, Gimnazjum Publicznego w Ośnie Lubuskim i Publicznego Gimnazjum w Górzycy. Pieczę nad gimnazjalistami  sprawowali nauczyciele – poloniści.

Dyrektor Zespołu Szkół w Górzycy Ewa Thiemann serdecznie powitała przybyłych, a uczniowie udali się do klas, by w ciągu godziny rozwiązać test dotyczący podanych lektur. Najwięcej punktów uzyskali: Krystian Birecki, Dominika Jaster i Martyna Dzikowska (cała trójka z Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszycach).

Finalistami konkursu zostali: Kinga Sylwestrzak (Publiczne Gimnazjum w Cybince),  Adam Kozłowski (Publiczne Gimnazjum w Rzepinie) i Hanna Kowalczyk (Gimnazjum w Ośnie Lubuskim). Drużynowo zwyciężyło Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszycach, drugie było Publiczne Gimnazjum w Górzycy, a trzecie Gimnazjum im. Jana Pawła w Sulęcinie.

Dyrektor szkoły pogratulowała wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza laureatom i finalistom i wręczyła nagrody książkowe, które ufundował wójt Robert Stolarski. Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele odebrali z rąk dyrektora podziękowania za przygotowanie uczniów oraz za pracę w komisji oceniającej. Dodatkowo szkoły biorące udział w konkursie otrzymały upominki w postaci kalendarzy i książek.

Konkurs przebiegł w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie wraz z nauczycielami mogli wymienić się doświadczeniami oraz podyskutować na temat zainteresowań czytelniczych (red.).