CYBINKA Wspierają przedsiębiorczość społeczną

cyb1Spotkali się społeczni partnerzy

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej

W spotkaniu udział wzięło Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju „PRO-EKO”, byli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, Urzędu Miejskiego w Słubicach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Uczestników przywitał Dariusz Kuczyński – sekretarz gminy Cybinka.
Organizatorem spotkania był OWES w Gorzowie Wlkp. Poprowadzili je eksperci: Helena Guhl oraz Tomasz Kogucki (red.).