SULĘCIN Spotkanie członków organizacji kombatanckich

dep3Wzruszające spotkanie

24 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, zorganizowane przez burmistrza Sulęcina przy współudziale zarządu koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Związku Sybiraków koło w Sulęcinie

 

Oprócz władz i członków wszystkich trzech organizacji oraz gospodarzy: burmistrza Deptucha i przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulęcinie Leona Szczepańskiego w spotkaniu udział wzięli: starosta sulęciński Dariusz Ejchart, proboszcz parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie ks. Piotr Mazurek, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Izabela Hutyra, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej Grażyna Sobieraj, radna Rady Miejskiej Danuta Szymańska oraz delegacje oddziałów terenowych wszystkich trzech organizacji.

Zgromadzonych gości przywitał burmistrz, składając serdeczne życzenia noworoczne wszystkim członkom organizacji kombatanckich. Złożył im ponadto serdeczne podziękowania za czynny udział i duży wkład w organizację uroczystości patriotycznych. Głos zabrał też starosta Dariusz Ejchart, który również skierował do uczestników spotkania serdeczne życzenia noworoczne.

Starosta wręczył okolicznościowe listy burmistrzowi Deptuchowi, prezesowi koła Związku Sybiraków w Sulęcinie Mieczysławowi Wirszycowi, prezesowi zarządu koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Tadeuszowi Spirydowiczowi oraz prezesowi zarządu koła Związku Inwalidów Wojennych RP Bolesławowi Karasiowi.

Po wspólnej modlitwie głos zabrał prezes koła Sybiraków w Sulęcinie Mieczysław Wirszyc, który serdecznie podziękował władzom sulęcińskiego samorządu za działalność na rzecz organizacji kombatanckich. Wszyscy przemawiający zgodnie podkreślali, jak ważne jest kultywowanie tradycji, przekazywanie wiedzy i doświadczeń życiowych młodemu pokoleniu, ale przede wszystkim poszanowanie drugiego człowieka.

Podczas spotkania wzruszeni kombatanci, inwalidzi i Sybiracy składali sobie noworoczne życzenia, łamiąc się opłatkiem. Później zasiedli do wspólnego obiadu, podczas którego wspominali oraz dzielili się wrażeniami z uroczystości.

O oprawę muzyczną spotkania zadbały solistki Studia Piosenki SOK oraz kapelmistrz Orkiestry Dętej w Grochowie Mikołaj Samarski (red.).