RZEPIN Projekt rewitalizacji starego miasta

rzep2Szansa na nowe centrum

Gmina Rzepin opracowała projekt pod nazwą „Rewitalizacja i przebudowa placu miejskiego – Placu Ratuszowego w miejscowości Rzepin”, zakładający uporządkowanie historycznego centrum miasta

 

Rewitalizacją objęte będzie stare miasto, ograniczone ulicami: Inwalidów Wojennych, Bohaterów Radzieckich, Tadeusza Kościuszki oraz Wojska Polskiego.

Projekt zakłada przebudowę Placu Ratuszowego, ulic, chodników, parkingów, budowę kanalizacji burzowej, zmianę organizacji ruchu, budowę fontanny, toalety miejskiej i zagospodarowanie zieleni.

W planach jest także wykonanie placu wraz z chodnikami z płyt granitowych i bruku granitowego, całość wyposażona  zostanie w nowe lampy, ławki, kosze na śmieci oraz nowe wiaty przystanków autobusowych. Przewidywana wartość inwestycji to ok. 6,5 mln zł.

Dzięki przygotowanemu projektowi, który będzie stanowił załącznik do wniosku, gmina będzie się starać o pozyskanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Burmistrz Andrzej Skałuba przewiduje możliwość rozłożenia inwestycji na etapy. Pierwszy przewidywałby przebudowę ulic, chodników, parkingów wraz ze zmianą organizacji ruchu i budowę kanalizacji burzowej,  a drugi dokończenie inwestycji (red.).