RZEPIN Gmina stara się o nowe mieszkania komunalne

rzep1Będą nowe mieszkania

Obecnie w gminie 15 rodzin oczekuje na mieszkania komunalne

 

Burmistrz Andrzej Skałuba wystąpił z wnioskiem do PKP o przekazanie na rzecz gminy budynku administracyjnego, położonego przy ul. Celnej, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

Przeniesienie własności na gminę nastąpi po dokonaniu rozliczenia za nakłady
poniesione przez PKP na remont tego budynku.

Budynek o powierzchni ok. 900m² zostanie dostosowany do funkcji mieszkaniowych (red.).