POWIAT SULĘCIŃSKI Pomogą wychowankom

sul3Nowy projekt w SOSW

Fundacja Banku Zachodniego WBK, w odpowiedzi na złożony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej wniosek, przyznała placówce dofinansowanie na realizację projektu „Nie mówimy, ale chcemy z wami rozmawiać – alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się”

 

17 stycznia została podpisana umowa pomiędzy placówką a fundacją reprezentowaną przez dyrektora oddziału Banku Zachodniego WBK w Sulęcinie Macieja Gabrysza.

Projekt skierowany do uczniów słabo mówiących lub niemówiących i dodatkowo niepełnosprawnych intelektualnie obronił się swoją innowacyjnością. Jego istotnym celem jest likwidacja lub zminimalizowanie u uczniów barier komunikacyjnych poprzez  poszerzenie wachlarza zajęć oraz metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej uczniów, a tym samym zmaksymalizowanie skuteczności realizowanych w ośrodku oddziaływań terapeutycznych.

Dyrektor Banku WBK w Sulęcinie Maciej Gabrysz  przekazał uroczyście darowiznę w wysokości 3 tys. złotych i podziękował dyrekcji i nauczycielom za cenną inicjatywę.

Uczniowie wprawdzie korzystają już w ośrodku ze specjalistycznych  zajęć w zakresie alternatywnych metod komunikacji, ale realizacja projektu pozwoli na wzbogacenie oferty szkoły i doposażenie w profesjonalne oprogramowanie, stanowiące swoistą „protezę” języka mówionego. Stworzy uczniom mającym poważne problemy z porozumiewaniem, szansę na wyrażanie swoich potrzeb, uczuć i myśli, a także ułatwi dokonywanie wyborów, zadawanie pytań oraz prowadzenie rozmowy.

Realizacja dodatkowych zajęć rewalidacyjnych w ośrodku, wsparta zaawansowanymi technologicznie pomocami  komunikacyjnymi, zakupionymi w ramach projektu, pozwoli na niwelację problemów uczniów z poważnymi zaburzeniami mowy.

KRYSTYNA TYLCZYŃSKA
dyrektor szkoły