POWIAT SULĘCIŃSKI Będą kolejne warsztaty

sul9Profesjonalne kształcenie

U nas kształcimy fachowców, a nie bezrobotnych

 

Już niebawem rozpocznie się przebudowa budynków warsztatów gastronomii i ekonomii przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii Europejskiej w Sulęcinie. Zostaną one także wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Łączna kwota zadania wyniesie prawie 1,8 mln złotych, dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 wyniesie prawie 1,4 mln złotych.

Przebudowany budynek przeznaczony będzie do nauki w zawodach gastronomicznych: kucharz małej gastronomii, cukiernik, technik technologii żywności, dietetyk i kelner.

Ruszy także przebudowa i modernizacja drugiego budynku, w którym znajdą się warsztaty do zajęć z ekonomii. Tu odbywać się będą lekcje w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, sprzedawca, technik administracji, technik spedytor, technik rachunkowości i technik handlowiec.

Warsztaty przeznaczone do praktycznego nauczania zawodu w zakresie ekonomii powstaną w wyniku przebudowy starej stolarni, z zachowaniem konstrukcji fundamentów. W zmodernizowanym budynku powstaną pracownie dydaktyczno-praktyczne: technologii, towaroznawstwa i systemów transportowych, pracownia rachunkowości i finansów, pracownia techniki biurowej, ekonomiki, prawa i obsługi klienta oraz pracownia symulacyjna.

Na tę inwestycję została przeznaczona łączna kwota 850 tys. złotych, dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 wyniesie ponad 670 tys. złotych.

Inwestycja pozwoli na profesjonalne przygotowanie uczniów do przyszłych zawodów. Planowane zakończenie zadań nastąpi 31 grudnia 2014 roku.

MACIEK BARDEN