GÓRZYCA Świętowanie z dziadkami

SONY DSCTo nasza wdzięczność

Jak co roku w Pracowni Edukacji Kulturalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, odbyło się spotkanie, na które przybyli szczególni dla dzieci goście – kochani dziadkowie

 

22 stycznia odbyła się uroczystość z okazji święta Babci i Dziadka. Wszystko po to, aby wyrazić babciom i dziadkom wdzięczność za ich dobroć, za to, że służą nam swoim czasem, cierpliwością i doświadczeniem.

Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny składający się z wierszyków, piosenek, a nawet tańców. Dzieci bardzo się starały, widać było, że miłość i wdzięczność wypełnia ich małe serduszka. Dziadkowie ze wzruszeniem śledzili popisy, z dumą i radością patrzyli na swoje pociechy i gromkimi brawami dziękowali im za występy.

Po części artystycznej dzieci złożyły życzenia, wręczyły swoim gościom upominki oraz zaprosiły na słodki poczęstunek, który przygotowany został dzięki pomocy rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

MARTA HOŁUBOWICZ