SŁUBICE Zwiększyli swoje szanse na pracę

agaVademecum kariery

W grudniu Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach, przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzepinie i Cybince, przeprowadziło szkolenie dla młodzieży poszukującej pracy

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Głównym celem spotkań było zmotywowanie uczestników do bardziej skutecznego i intensywnego poruszania się po rynku pracy.

Podczas warsztatów poruszona została tematyka rynku pracy. Uczestnicy poznawali siebie i swój potencjał podczas warsztatów z samooceny. Ważnym elementem szkolenia była komunikacja i autoprezentacja, która jest niezbędna podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy ćwiczyli, w jaki sposób zaprezentować się podczas spotkania z pracodawcą.

Duży nacisk postawiony został również na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, jako bardzo ważnego elementu „naszej osobistej reklamy” na rynku pracy. Młodzież poznawała rodzaje życiorysów zawodowych i dobierała odpowiedni dla siebie.

Młodzi ludzie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział w szkoleniu. Kolejnym etapem wsparcia dla beneficjentów będą indywidualne porady zawodowe.

AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA

doradca zawodowy