SŁUBICE Nowe kwalifikacje uczestników Hufca Pracy

hufiecInwestują w młodzież

Już w listopadzie w hufcu rozpoczęła się realizacja projektu „Zdobądź kwalifikacje – inwestycja w lubuską młodzież”, realizowana w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków EFS

Planowane przedsięwzięcie kierowane jest do grupy młodzieży, która dzięki udziałowi w programie będzie miała możliwość szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego w zawodzie stolarz u zagranicznego partnera projektu, jakim jest Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą.

W słubickim hufcu zostało zorganizowane wstępne spotkanie informacyjne dla  zainteresowanych. Przedstawiono na nim założenia projektu, jego cele, przebieg oraz korzyści, jakie płyną z udziału w nim.

W wyborze kandydatów były brane pod uwagę m.in. dobre wyniki oraz pozytywna opinia pracodawców, u których młodzież odbywa przyuczenie do zawodu, komunikatywność, motywacja  do nauki oraz zachowanie w czasie pobytu w hufcu. Teraz  trwa kurs języka niemieckiego dla uczestników. Na przełomie marca i kwietnia młodzież odbędzie dwutygodniowe zajęcia praktyczne we Frankfurcie. Będą one  okazją do poznania ciekawych rozwiązań w zakresie stolarstwa, a także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Także wycieczka do Berlina da możliwość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni (red.).