SŁUBICE Certyfikat dla szpitala

szpitalChcemy światowych standardów

Szpital Powiatowy w Słubicach przystępuje do procedury akredytacyjnej

Jeżeli szpital pozytywnie przejdzie weryfikację specjalnego gremium – Centrum Monitorowania Jakości, jednostki Ministerstwa Zdrowia, znajdzie się w ścisłym gronie 136 placówek medycznych w kraju, świadczących usługi na najwyższym poziomie zgodnie ze standardami światowej organizacji zdrowia WHO.

Procedura akredytacyjna to proces, w trakcie którego sprawdzane są standardy, procedury i normy we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala – oddziałach, poradniach, administracji. Weryfikacja dotyczy spraw medycznych, praw pacjenta oraz wszelkich zagadnień, które wpływają na jakość usług.

Szpital czekają wizyty kontrolne niezależnych ekspertów, a na końcu, najpewniej wiosną, wizyta akredytacyjna (red.).