POWIAT SULĘCIŃSKI „EcoSulLO” w ogólnopolskim konkursie

sul2Aktywni dla klimatu

Konkurs „Aktywni dla klimatu” jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pod nazwą „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”, mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasze liceum reprezentuje zespół „EcoSulLO” w składzie: Wiktoria Wawrzynowska, Natalia Osińska, Anita Skorupska, Adrianna Andrzejewska i Katarzyna Bernaś pod opieką nauczyciela fizyki Jerzego Baranowskiego.

Konkurs  przebiega w dwóch etapach. Jego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania im oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii.

Uczestnicy zgłębią wiedzę na temat klimatu, poznają formy jego ochrony, podejmą własne działania w tej dziedzinie. W części pierwszej opiszą gminę, w której mieszkamy, jej położenie, podział administracyjny, istniejącą infrastrukturę, jej charakter, a także zabytki i obiekty cenne przyrodniczo. Opiszą również sieć ścieżek rowerowych w gminie Sulęcin. Zlokalizują możliwie wszystkie punkty wykorzystujące energię solarną np. indywidualne gospodarstwa domowe posiadające kolektory słoneczne, energię wodną, wiatrową, geotermalną lub pozyskiwaną z biomasy na terenie naszej gminy. Korzystając  z posiadanej wiedzy i znajomości zagadnień związanych z klimatem opracują później zbiór zasad – porad dla uczniów szkoły, sprzyjających klimatowi i jego ochronie. Etapem końcowym będzie przeprowadzenie wiosną zbiórki „elektro-śmieci”.

JERZY BARANOWSKI

opiekun