CYBINKA Między nowymi, a dawnymi czasy

cyb1Książka o naszym mieście

 28 grudnia w sali widowiskowej odbyła się promocja książki „Cybinka Ziebingen”, spotkanie zorganizowano w ramach realizacji projektu „Między nowymi, a dawnymi czasy”

Celem projektu była popularyzacja wiedzy o historii, kulturze i tradycji  miejscowości Cybinka (dawniej Ziebingen) wśród mieszkańców partnerskich gmin.

Projekt połączył bogactwo tradycji ze współczesnymi potrzebami odbiorców i określoną wizją przyszłości. Był on kontynuacją i rozwinięciem współpracy polsko-niemieckiej byłych i obecnych mieszkańców gminy.

Wydano publikację książkową oraz zorganizowano koncert muzyki klasycznej promujący wspólną polsko-niemiecką, bogatą historię gminy.

Na terenie obecnej Cybinki swoje korzenie ma wiele rodzin niemieckich, m.in. te, które dziś mieszkają w gminach partnera projektu. Łączy nas wspólna historia, tradycje i miejsce zamieszkania, dawniej i obecnie.

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe   Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”. „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.