SŁUBICE 55-lecie Drużyn Nieprzetartego Szlaku

slub1Sukces naszych harcerzy

W Zielonej Górze odbył się Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku z Chorągwi Ziemi Lubuskiej

 

Nieprzetarty Szlak – to nowy obszar działania harcerstwa, który objął swym oddziaływaniem dzieci i młodzież izolowaną, a czasem wyłączoną i wykluczoną z normalnego życia ze względu na swoją chorobę lub kalectwo.

Najważniejszym celem pracy wychowawczej jest przygotowanie osób dotychczas izolowanych do życia w środowisku. W mundurach harcerskich wszystkie dzieci wyglądają podobnie, zacierają się różnice. Poprzez obudzenie w nich poczucia własnej wartości i przełamywanie lęków oraz poprawę sprawności fizycznej, osoby niepełnosprawne mają możliwość zetknięcia się ze swoimi rówieśnikami. Następuje pełna integracja.

Wszystkie te wartości staramy się wcielać w życie na co dzień pracując z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubiach, przy którym działa 12 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Draptaki”.

Harcerze razem z zuchami, pod opieką dh Elżbiety Jakubowicz i phm Agnieszki Napierały, z dużą radością, otwartością, a przede wszystkim pomysłowością, realizowali wszystkie zadania związane z odznaką. I udało się. Z rąk komendanta chorągwi hm. Leszka Kornosza otrzymaliśmy odznaki.

Zwieńczeniem zmagań był Bal Andrzejkowy z wróżbami i tanecznymi zabawami. Niezapomniane chwile na długo zostaną w naszej pamięci.

AGNIESZKA NAPIERAŁA