POWIAT SULĘCIŃSKI Nakręć się na wybory

sul4aRozmawiali z politykami

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Sulęcinie biorą udział w konkursie „Nakręć się na wybory”

 

Konkurs związany jest z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 roku.

Uczniowie pod opieką nauczycieli WOS-u Wioletty Bartniak i Jarosława Ugrynowicza opracowali program szkolnego projektu. Do udziału w nim zaproszono polityków różnych opcji, którzy wyrazili zgodę na udział w lekcjach obywatelskich.

Wszyscy politycy otrzymali od uczniów te same pytania. Podsumowaniem szkolnego projektu będzie emisja spotu reklamowego zachęcającego społeczeństwo polskie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Multimedialny spot reklamowy przygotowany został przez Dominikę Wojtkowiak, Wojciecha Kubickiego i Miłosza Kitę – uczniów klasy II B.

Dotychczas miały miejsce cztery spotkania z parlamentarzystami i przedstawicielami samorządu lokalnego. Pierwsze z nich odbyło się 21 października. Było to spotkanie uczniów z Elżbietą Rafalską posłanką PiS i Zbigniewem Grucą wiceburmistrzem Sulęcina. Drugie odbyło się z Bogusławem Wontorem posłem SLD i Dariuszem Ejchartem starostą powiatu sulęcińskiego. Trzecie z udziałem posła Józefa Zycha z PSL i burmistrza Sulęcina Michała Deptucha. Na czwarte spotkanie zaproszono posłankę Bożenę Sławiak z Platformy Obywatelskiej.

W spotkaniu udział wzięli  uczniowie klas drugich i trzecich, którzy realizują wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot w zakresie rozszerzonym. Zadawali pytania, na które parlamentarzyści i przedstawiciele samorządu lokalnego chętnie udzielali odpowiedzi. Młodzież zainteresowana była takimi zagadnieniami, jak postrzeganie wyborów do Parlamentu Europejskiego przez polityków i wyborców, programy wsparcia na rzecz walki z bezrobociem osób młodych, transformacja prawa prywatnego i działania Komisji Europejskiej w kierunku walki  z prześladowaniami chrześcijan na świecie.

Spotkania uczniów z parlamentarzystami, starostą i wiceburmistrzem były żywą lekcją wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie  mieli okazję osobiście porozmawiać z posłami i przedstawicielami samorządu lokalnego.

WIOLETTA BARTNIAK