GÓRZYCA Kolejny festiwal świąteczny

SONY DSCI znów sfrunęli anieli

Zlatują do Górzycy aniołki, roztaczając wokół anielskie klimaty

 

Tegoroczny Festiwal Aniołów swoim honorowym patronatem objęła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

Festiwal Aniołów to uroczystość mająca na celu przybliżenie anielskich bytów poprzez kulturę, sztukę oraz szeroko rozumianą integrację, wymianę doświadczeń artystycznych i twórczych, ale przede wszystkim wprowadzenie w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Wiodącym motywem festiwalu jest anioł, we wszelkich postaciach.

W anielskie szranki stanęło ponad 80 placówek oświatowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, przedszkoli, klubów i organizacji pozarządowych z terenu powiatu słubickiego.

Wpłynęło blisko 540 zgłoszeń prac plastycznych i technicznych oraz 45 zgłoszeń solistów i zespołów i 13 wykonawców scenek rodzajowych.

Nadesłane prace, które prezentowały różne techniki rzeźbiarskie, plastyczne, ceramiczne, witrażownicze, piosenki z anielskim przesłaniem, oceniały trzy niezależne komisje konkursowe.

Członkowie komisji podkreślali wysoki poziom poszczególnych prezentacji i nadesłanych prac. Wyrazili nadzieję, że intelektualny potencjał, którym charakteryzują się przedstawione prace zachęci laureatów do kontynuacji twórczych poszukiwań.

Festiwalowi towarzyszyły wystawy  prac plastycznych i technicznych, prezentacje twórczości artystycznej, wizyta diabła z piekła rodem, anielska zumba, warsztaty sztuki anielskiej, na których uczestnicy mogli samodzielnie wykonać postaci anioła, przygotować kartkę świąteczną lub inne ozdoby choinkowe. A wszystko to z udziałem gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i lokalnych władz samorządowych, instytucji oświatowych  i „aniołów szczególnych” – osób niepełnosprawnych.

Nasz festiwal wciąż ewaluuje. W tym roku po raz pierwszy wybieraliśmy „lokalnego anioła” w plebiscycie pod nazwą „Anioły są wśród nas”. Celem konkursu było promowanie osób realizujących działania prospołeczne na rzecz środowiska lokalnego, wyróżniających się aktywnością i podejmowaniem inicjatyw o charakterze społecznym i obywatelskim. Wśród nominowanych znaleźli się: Elżbieta Lont, Anna Kowalczyk, Anna Szkoda oraz państwo Agnieszka i Krzysztof Bańka. Decyzją społeczności facebookowej zaszczytny tytuł otrzymał Edward Czernik trener-społecznik i pasjonat. Organizatorzy konkursu oraz głosujący docenili ogromne zaangażowanie pana Edwarda w krzewieniu kultury fizycznej w naszej małej ojczyźnie.

Kolejny Anielski Festiwal już za rok!

ANITA PODGÓRSKA