GÓRZYCA Certyfikat małej szkoły

SONY DSCZ małej szkoły w wielki świat

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Pamięcinie i Szkołą Filialną w Żabicach postawiła na promocję ruchu naukowego

 

Uczestnicząc w ponadregionalnym projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, uczniowie pracując metodą projektu, poznają i stosują w praktyce metodę pracy naukowej, ucząc się formułowania pytań, stawiania hipotez, wyciągania wniosków, badania i analizowania wyników badań. Nauka z nudnego zajęcia staje się pasją, którą uczniowie rozwijają również w czasie wakacji, w ramach letnich szkół odkrywców i letnich obozów naukowych. W efekcie tych działań podjęto decyzję o przystąpieniu do procesu certyfikacji małej szkoły promującej ruch naukowy.

Promocja ruchu naukowego nie ograniczała się do środowiska szkolnego. O tym, że nauka może być świetną zabawą, uczniowie przekonywali rodziców i dziadków w czasie europejskiej akcji „Tydzień z Internetem”. Podczas warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy Górzyca i Słubice, zainicjowana została akcja upowszechniania Klubu Młodego Odkrywcy

Na początku października przedstawiciele szkoły zostali zaproszeni do Warszawy na uroczyste wręczenie Certyfikatu małej szkoły promującej ruch naukowy. Z rąk przewodniczącej kapituły – prof. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło certyfikat odebrały: Matylda Bernacka – przewodnicząca samorządu uczniowskiego, Elżbieta Żak – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Alicja Kucharczyk- dyrektor szkoły (red.).