POWIAT SULĘCIŃSKI Do dzieła…

sul3„Sulęcińscy Zawodowcy”

17 października w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące projekt „Sulęcińscy Zawodowcy”

Po zrealizowanych w poprzednich latach projektach, które były skierowane do klas ogólnokształcących, przyszedł czas na klasy zawodowe. Do udziału w zajęciach z zakresu logistyki, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, ekonomii oraz pracowni samochodowej zostało przyjętych 80 uczniów. Oprócz specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, młodzież będzie  uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych, dotyczących zmian cywilizacyjnych zachodzących w różnych dziedzinach życia społecznego. Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego.

Uroczystość inauguracji projektu otworzyła dyrektor szkoły Grażyna Sobieraj, która na wstępie powitała wszystkich, kierując słowa uznania do 80 uczniów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: logistyki, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, ekonomii i pracowni samochodowej.  Przypomniała wszystkim o celach projektu oraz korzyściach, jakie niesie uczniom jego realizacja. Przedstawiła także zespół projektowy: koordynatora projektu – Emilię Apanowicz, asystenta koordynatora Agnieszkę Sobieraj oraz nauczycieli specjalistów zatrudnionych w projekcie: Krzysztofa Jacniackiego nauczyciela specjalistę z dziedziny logistyki, Radosława Wójtowicza nauczyciela specjalistę z dziedziny obsługi ruchu turystycznego, Anitę Pakulską i Mariusza Zjawińskiego nauczycieli specjalistów  z dziedziny informatyki, Tomasza Ignatowicza nauczyciela specjalisty w obszarze pracowni samochodowej oraz Joannę Piotrowską i Sławomira Iwasieczko nauczycieli specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych.

Agnieszka Sobieraj zapoznała zebranych ze szczegółowymi informacjami na temat zajęć dodatkowych oraz z  podziałem na grupy.

Na koniec spotkania zostały wręczone uczestnikom projektu pakiety promocyjne „Sulęcińskiego Zawodowca”, zawierające niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne pomocne podczas realizacji zajęć.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX:  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany jest do klas II, III i IV technikum, realizowany będzie od października 2013 roku do czerwca 2014 roku (red.).