POWIAT SULĘCIŃSKI 95 rocznica w Słońsku

sul10Święto z odznaczeniami

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w Słońsku zainicjował w kościele Matki Bożej Częstochowskiej obchody 95 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości

Program przygotowali Artur Wysokiński oraz Jakub Chajec i Mariusz Wojnarowski.

W obecności kompanii honorowej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych odbyła się msza w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii Słońsk Józef Drozd.

Dalsza część obchodów miała miejsce na cmentarzu jenieckim, na którym zaproszone delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem ku czci pomordowanych więźniów obozu Sonnenburg.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Kuzyk, wiceprzewodniczący Patryk Lewicki, starosta sulęciński Dariusz Ejchart, wicestarosta Tadeusz Dąbroś, komendant Komendy Powiatowej Policji nadkom. Paweł Rynkiewicz, komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej kap. Bogdan Śnieżek, wójt Bledzewa Leszek Zimny, przewodnicząca Rady Gminy w Słońsku Lilla Burkiewicz i wójt Słońska Janusz Krzyśków.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Rada Powiatu uhonorowała za szczególne osiągnięcia w rozwoju powiatu „Złotym Herbem Powiatu Sulęcińskiego” Antoniego Dokurno, Józefa Drozda, Bolesława Karasia, Stanisława Kwiecińskiego, Mieczysława Wirszyca i Tadeusza Rzeszutka.

Rada Powiatu nadała wyróżnienie i przyznała „Złoty Herb Powiatu Sulęcińskiego”  Związkowi Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej – zarząd oddziału w Sulęcinie, Związkowi Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – zarząd koła w Sulęcinie oraz Związkowi Sybiraków – koło w Sulęcinie. Wyróżnienia wręczyli przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Kuzyk i starosta sulęciński Dariusz Ejchart.

W części artystycznej wystąpił zespół wokalny „Siedemnastka” z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie.

MACIEK BARDEN