GÓRZYCA Szczególna publikacja o gminie

SONY DSCHistoria naszej miejscowości

25 października odbyła się  promocja książki  o Górzycy

Książka jest pracą zbiorową pod redakcją dr Marka Golemskiego i przedstawia m.in. monografię archeologiczną gminy Górzyca, dzieje terenów dzisiejszej Górzycy do połowy XIII wieku, jej rozwój w czasach nowożytnych oraz jej dzieje po 1945 roku, opisuje fortyfikacje Czarnowa i Żabic, jak również najnowsze dzieje Górzycy i okolic. Książka została napisana przez czterech autorów: dr Marka Golemskiego, którego rozdział został zatytułowany: „Górzyca – udokumentowane impresje z przeszłości miejscowości, której mogłoby pozazdrościć niejedno miasto”; jest także rozdział Marcina Wichrowskiego pt.: „Umocnienia południowego odcinka twierdzy Kostrzyn na terenie gminy Górzyca”;  rozdział Krzysztofa Socha pt. „Najdawniejsze dzieje gminy Górzyca” oraz rozdział Roberta Stolarskiego pt. „Najnowsze dzieje Górzycy i okolic”.

W spotkaniu uczestniczyli: Robert Stolarski, Krzysztof Socha, Marek Golemski oraz szerokie grono nauczycieli Zespołu Szkół w Górzycy, uczniowie, mieszkańcy gminy oraz goście spoza Górzycy. Moderatorem spotkania był wójt Robert Stolarski, który powitał wszystkich gości, przedstawił autorów książki oraz wspomniał o najważniejszych informacjach zwartych w publikacji. Poinformował, że książka jest dedykowana pamięci księdza doktora Bolesława Dratwy oraz Jana Radkiewicza. Podczas spotkania Krzysztof Socha opowiedział o badaniach archeologicznych przeprowadzonych w Górzycy oraz pokazał najważniejsze znaleziska, które wszyscy goście mogli oglądać. Wśród nich znajdowały się przedmioty pochodzące z okresu wpływów rzymskich (I w n.e.-IV w. n.e.), przedmioty ludności kultury łużyckiej (1300-400 p.n.e.) oraz przedmioty ludności mogiłowej (1600-1300 p.n.e.) znalezione w trakcie wykopalisk prowadzonych w Górzycy. Następnie swoimi doświadczeniami związanymi z gminą podzielił się dr Marek Golemski, który przekazał pierwsze wzmianki pisemne pochodzące z terenów biskupstwa lubuskiego oraz opowiedział o szkole katedralnej istniejącej w dawnej Górzycy.

Po wystąpieniach autorów wywiązała się dyskusja, podczas której autorzy książki odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników spotkania. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek oraz mieli możliwość uzyskania dedykacji od wszystkich autorów w otrzymanych podczas spotkania książkach (red.).