CYBINKA Pliszka naszym wspólnym dobrem

pliszkaRzeka naszym towarem promocyjnym

Od początku lipca do końca października realizowany był projekt „Pliszka naszym wspólnym dobrem” dofinansowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach z programu „Działaj Lokalnie 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

W ramach projektu udało się zawiązać partnerstwo społeczno-prywatno-lokalne, dzięki któremu można było zrealizować wszystkie jego cele  m. in.: poprzez wspólną pracę zintegrować mieszkańców gminy Cybinka, zaszczepić w nich myślenie ekologiczne, wykreować markowy produkt turystyczny oparty na walorach i atrakcjach turystyki kajakowej po rzece Pliszce. Ogólnie w działaniach brało udział ponad 60 uczestników, a skorzysta z pewnością ponad 500.

Stowarzyszenie zaangażowało do działań społeczeństwo Cybinki, Koziczyna i Sądowa. To, co łączy te grupy, to organizowane do tej pory inicjatywy społeczne na rzecz mieszkańców oraz cel, jakim jest poprawa estetyki i funkcjonalności wspólnego dobra mieszkańców, czyli rzeki Pliszki, poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku nad wodą. W Sądowie znajduje się elektrownia wodna z XIX wieku oraz kościół z 1801roku. Na terenach Puszczy Rzepińskiej położony jest Koziczyn, w którym znajdują się ruiny młyna parowego i papierni, spichlerz zbożowy oraz hodowla pstrąga.

Projekt był promowany w mediach tradycyjnych i nowoczesnych. Wykonanie prac rozpoczęto od spotkania w Koziczynie: zapoznano zebranych z ideą projektu i kolejnością zadań. Wykonano  prace ziemne: koszenie, karczowanie, grabienie, zbieranie chwastów i gałęzi, kopanie dołów pod wiaty i paleniska. Następnie zmontowano ławy, stoły i zadaszenia oraz tablice informacyjne. Efektem tych działań są zbudowane dwie przystanie kajakowe wyposażone w ławy, stoły, zadaszenia i paleniska- jako miejsca bezpiecznego rozpalania ogniska i biesiadowania. Wykonano także sześć tablic informacyjnych do oznakowania trasy spływu kajakowego. Wszystko to pomaga promować rzekę Pliszkę i spływy kajakowe. Przystanie są okazałe, funkcjonalne i doskonale widoczne.

Na zakończenie projektu zorganizowano spływ kajakowy, podczas którego oczyszczono wody i nadbrzeże Pliszki. Spływ zakończył się wspólnym ogniskiem i biesiadowaniem przy akompaniamencie ludowego cybińskiego zespołu Lubuszanki (red.).