CYBINKA Docenili naszą gminę

cyb5Inwestycja w Uradzie najlepsza!

Znakomicie wypadły gminy Cybinka i Zabór w etapie regionalnym konkursu „Przyjazna Wieś”. Pierwsze miejsce w kategorii infrastruktury technicznej zajęła gmina Cybinka, a najlepsza w zakresie infrastruktury społecznej okazała się gmina Zabór. Zwycięskie samorządy otrzymały po 5 tys. zł i awansowały do etapu ogólnopolskiego

30 października członek zarządu województwa Stanisław Tomczyszyn podsumował etap regionalny konkursu „Przyjazna Wieś”. Odbył się on w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej oraz społecznej. W pierwszej po najwyższe laury sięgnęła gmina Cybinka, która zajmując pierwsze miejsce za projekt „Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z małym amfiteatrem w Uradzie” otrzymała nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Drugie miejsce i kwota 3 tys. zł powędrowały do gminy Bogdaniec za „budowę zespołu sportowo – rekreacyjnego – budowę boiska wielofunkcyjnego i skateparku w Bogdańcu”. Natomiast trzecie zdobyła gmina Kolsko za realizację „przebudowy boiska wiejskiego wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Konotopie” uzyskując 2 tys. zł. W kategorii infrastruktury społecznej zwyciężyła gmina Zabór za projekt „Zagospodarowanie centrum Zaboru”. Gmina również otrzymała nagrodę 5 tys. zł i dostała się do etapu ogólnopolskiego.

Konkurs „Przyjazna Wieś” premiuje najciekawsze projekty zrealizowane z pomocą funduszy unijnych. Jego ideą jest wskazanie i docenienie przykładów infrastruktury wiejskiej, sfinansowanych ze środków funduszy europejskich, które służą przedsiębiorcom i mieszkańcom, gościom i turystom. – Jest to konkurs organizowany w dwóch etapach. Zgodnie z regulaminem projekty, które zdobyły pierwsze miejsca będą zakwalifikowane do ogólnopolskiego etapu – mówił podczas podsumowania etapu regionalnego z-ca dyrektora departamentu PROW Tadeusz Woźniak. W naszym przypadku to gminy Cybinka i Zabór. W etapie ogólnopolskim będą ocenianie przez Centralną Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmiotów współpracujących z KSOW. Trzymamy kciuki (red.).