CYBINKA Będzie książka o historii gminy

izaPamiętamy o naszych korzeniach

Biblioteka w Cybince wraz z niemieckim partnerem Urzędem Brieskow-Finkenheerd realizuje projekt „Między nowymi, a dawnymi czasy”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii, kulturze i tradycji Cybinki

Projekt zakłada połączenie bogactwa tradycji ze współczesnymi potrzebami odbiorców i określoną wizją przyszłości. Jest on kontynuacją współpracy polsko-niemieckiej byłych i obecnych mieszkańców gminy Cybinka.

W ramach projektu zaplanowano wydanie książki oraz zorganizowanie koncertu muzyki klasycznej promujących wspólną polsko-niemiecką bogatą historię gminy obejmującą czasy gdy Cybinka była zamieszkana przez Niemców.

Przed wojną w Cybince zamieszkiwali „dawni mieszkańcy” pochodzący z gminy Partnera, a obecnie ziemie nadodrzańską zamieszkują Polacy. Łączy ich wspólna historia, tradycje i miejsce zamieszkania.

Wydana książka będzie kompendium wiedzy historycznej o gminie, będzie zawierała także informację o partnerach projektu, stanowiąc tym samym doskonały materiał promujący wspólne korzenie. Publikacja powstanie w oparciu o materiały zgromadzone w Bibliotece Miejskiej w Cybince oraz otrzymane od obecnych i byłych mieszkańców tych ziem.

Koncert promocyjny, a zarazem podsumowujący odbędzie się 28 grudnia w sali widowiskowej w Cybince, tematycznie poświęcony będzie dawnym mieszkańcom gminy. Koncert będzie miał charakter otwarty.

Poprzez organizację koncertu i wydanie publikacji stworzone mają być warunki do rozwijania i poszerzania relacji partnerskich, a przede wszystkim kontaktów pomiędzy różnymi pokoleniami, pomiędzy dawnymi i współczesnymi mieszkańcami, którzy w wyniku różnych zdarzeń życiowych zmienili swoje miejsca zamieszkania, ale ich rodzinne korzenie związane są z ziemią cybinecką.

Projekt trwał będzie do końca roku.

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”.