SULĘCIN Posiedzenie zarządów Euroregionu Pro Europa Viadrina

sul-UM6

Rozmawiali o współpracy polsko-niemieckiej

13 września w Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Sulęcinie (Domu Joannitów) odbyło się wspólne posiedzenie zarządów Euroregionu Pro Europa Viadrina

W skład euroregionu wchodzi Niemieckie Stowarzyszenie „Środkowa Odra” oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

Podczas spotkania członkowie strony polskiej i niemieckiej stowarzyszenia omówili przygotowania do jubileuszu 20-lecia euroregionu. Podczas spotkania dokonano m.in. wyboru osób, które mają zostać odznaczone medalem „Persona Euroregionu Pro Europa Viadrina”. Ponadto omówiono wiele kwestii dotyczących wdrażania „Koncepcji rozwoju i działania Viadrina 2014”. Omówiono temat utworzenia grupy roboczej oraz wyznaczenia terminu wspólnego spotkania wszystkich członków strony polskiej i niemieckiej euroregionu. Nad porządkiem obrad zarządu czuwał burmistrz Sulęcina Michał Deptuch, który jest również wiceprzewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina.

W posiedzeniu ze strony polskiej udział wzięli: Michał Deptuch burmistrz Sulęcina, Józef Kruczkowski starosta gorzowski, Andrzej Zabłocki burmistrz Witnicy, Stanisław Chudzik wójt gminy Santok, Krzysztof Szydłak dyrektor biura euroregionu w Gorzowie Wlkp. oraz Elżbieta Karmazyn ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PEV w Gorzowie.

Uczestnicy przed rozpoczęciem obrad zwiedzili budynek Domu Joannitów oraz wystawy stałe i czasowe prezentowane w salach wystawowych. W rolę oprowadzającego wcielił się burmistrz Sulęcina Michał Deptuch, który opowiedział o funkcjonowaniu każdego z pomieszczeń. Dr. Martin Wilke pogratulował burmistrzowi realizacji tak ciekawej inwestycji, jaką była renowacja i rozbudowa Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej, które jest dowodem bliskości współpracy przyjaciół z obu stron Odry (red.).