SŁUBICE Rozpoczęcie roku akademickiego

czołoPrezydencka inauguracja

Po raz pierwszy Collegium Polonicum oraz Uniwersytet Europejskie Viadrina miały wspólną inaugurację roku akademickiego. Wyjątkowo szczególną, bo w towarzystwie prezydentów Polski i Niemiec

18 października w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/14 w Collegium Polonicum w Słubicach wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck. Po raz pierwszy w historii szkolnictwa wyższego polska i niemiecka uczelnia – Collegium Polonicum oraz Uniwersytet Europejski Viadrina – otworzyły wspólnie nowy rok akademicki.

Nowy rok akademicki wspólnie zainaugurowali Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą dr Gunter Pleuger.

W trakcie uroczystości nowo przyjęci przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów zostali uroczyście przyjęci do grona studentów. Wręczono im pamiątkowe listy immatrykulacyjne. W tym roku w Collegium Polonicum powitano studentów nowego kierunku bezpieczeństwo narodowe, którzy będą studiować zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym zaocznym.

W Collegium Polonicum na pierwszy rok studiów zostało immatrykulowanych o ponad 40 proc. studentów więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem, a ponad 25 proc. ogółu studentów, to studenci-obcokrajowcy, co czyni Collegium Polonicum jedną z najbardziej umiędzynarodowionych placówek w kraju. Studenci-obcokrajowcy pochodzą głównie z Niemiec, Rosji, Chin, Peru, USA, Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Armenii, Turkmenistanu oraz Wietnamu. Większość z nich studiuje prawo, filologię germańską, komunikację międzykulturową oraz filologię polską jako obcą.

Uroczysta, wspólna inauguracja była także doskonałą okazją do podsumowania rocznej działalności utworzonego w Collegium Polonicum  w Słubicach dokładnie rok temu Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego – wspólnej jednostki naukowo-badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Realizowane w instytucie projekty badawcze to projekty o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Już dziś instytut zajmuje się wieloma problemami terenów przygranicznych, czy organizacją  międzynarodowych konferencji naukowych (CP, red.).