SŁUBICE Spotkanie w MCK

aguniaRazem można więcej

Młodzieżowe Centrum Kariery było organizatorem spotkania instytucjonalnego

Tym razem spotkanie zorganizowane zostało w ramach imprez edukacyjnych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, pod tytułem „Teraz my- Młodzi Lubuszanie kreują lokalny rynek pracy”.

Uczestnikami spotkania byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, był komendant i wychowawca z hufca pracy, byli pedagodzy ze wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze Słubic i okolic oraz kuratorzy zawodowi i społeczni.

Głównym celem spotkania było wypracowanie szerszej współpracy między wszystkimi instytucjami w obszarze wsparcia trudnej młodzieży, wypracowanie wspólnych działań, które pomogą młodzieży w lepszym poruszaniu się na rynku pracy, jak również wymiana doświadczeń.

W pierwszej części spotkania doradca zawodowy Agnieszka Zwierzchaczewska przedstawiła ofertę Młodzieżowego Centrum Kariery. Swoją ofertę przedstawiła również pośrednik pracy Magdalena Kaczmarek z Punktu Pośrednictwa Pracy. W drugiej części spotkania poruszone zostały problemy w obszarze wsparcia młodzieży. Wspólnie omówiona została analiza SWOT poszczególnych instytucji pod względem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Ważnym punktem  spotkania była wymiana doświadczeń między wszystkimi uczestnikami.

Na zakończenie stworzona została lista kontaktów, po to żeby łatwiej wymieniać się informacjami na temat działań jakie poszczególne instytucje realizują na rzecz młodzieży (red.).