POWIAT SULĘCIŃSKI Stypendia dla licealistów

sul5Nasi uczniowie nagrodzeni

10 września zarząd województwa lubuskiego zatwierdził listę 120 stypendystów na rok szkolny 2013-2014 w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych

Spośród uczniów szkół średnich stypendia otrzymały Anna Olechnowicz i Magdalena Jacykowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.

30 września w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze uczennice odebrały stypendia od marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak i wicemarszałka Macieja Szykuły.

Celem wsparcia stypendialnego jest promowanie umiejętności i rozwijanie kompetencji uczniów szczególnie uzdolnionych. Wsparcie stypendialne przeznaczone jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mających wysokie osiągnięcia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

MACIEK BARDEN