POWIAT SULĘCIŃSKI Nagroda kuratora oświaty

sul10Nagrodzili pracowników oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień  w życiu zawodowym i karierze pedagogicznej każdego pedagoga i pracownika oświaty. Święto jest uhonorowaniem ludzi spełniających ważną społecznie misję kształcenia i wychowania młodego pokolenia

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie 14 października odbyła się okolicznościowa uroczystość, podczas której nagrodzeni zostali pracownicy wykazujący się szczególną pasją oraz pełną poświęcenia i zaangażowania pracą pedagogiczną i zawodową. Dyrektor placówki złożyła serdeczne podziękowania za codzienny trud wkładany w edukację i wychowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wicestarosta  sulęciński Tadeusz Dąbroś wręczył wyróżniającym się nauczycielom specjalne nagrody, które otrzymały: Wioletta Kaźmierczak i Monika Stegeman. Przekazał także wszystkim pracownikom najlepsze życzenia i złożył gratulacje dyrektor Krystynie Tylczyńskiej, która  w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej, uhonorowana została nagrodą lubuskiego kuratora oświaty.

Następnie zostały wręczone nagrody dyrektora, którymi wyróżnieni zostali nauczyciele: Anna Szemitko, Aneta Michalska, Agnieszka Kogut – Szablewska, Katarzyna Dziadas, Barbara Nowak – Mazurczak, Aleksandra Okopień, Diana Chajec, Katarzyna Gardziejewska, Urszula Blicharz, Małgorzata Góra, Ewa Rewers,  Ireneusz Sikorski, Ireneusz Góra, Maria Początko,  Artur Duź. Nagrodą Dyrektora wyróżnieni zostali również  pracownicy  administracji i obsługi: Maria Dziadas, Karolina Wołowska, Agnieszka Senyszyn, Krystyna Gładysz,  Grzegorz  Lencewicz,  Ewa Rosochacka, Maria Skrzypacz i Danuta Zakrzewska.

Wszystkim pracownikom gorące życzenia i gratulacje przekazał także prezes oddziału ZNP w Sulęcinie Zbigniew  Dauksza.

Dyrektor Krystyna Tylczyńska reprezentowała pedagogów powiatu sulęcińskiego na wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Podczas uroczystej gali odebrała nagrodę z rąk lubuskiego kuratora oświaty Bogny Ferensztajn (red.).