KRZESZYCE Święto Drzewa

k5Las wita Was

Już od 10 lat, więc od pierwszej edycji realizowanego przez Klub Gaja programu, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa biorą udział w obchodach Święta Drzewa

Obchody tego święta w kolejnych latach przybierały różne formy. Raz były to ogólnoszkolne imprezy edukacyjne, innym razem konkursy i zabawy, wykonywanie zielników oraz ilustracji ulubionego drzewa, jeszcze kiedy indziej wycieczki do szkółki leśnej i do lasu. Jedno działanie zawsze było niezmienne – corocznie sadziliśmy drzewa i krzewy wokół naszej szkoły.

Działania uczniów wspiera Nadleśnictwo Lubniewice – uczestniczy w  imprezach, a przede wszystkim nieodpłatnie przekazuje sadzonki drzew. Dzięki ofiarności nadleśnictwa na placu szkolnym wyrósł piękny park – można tu odpocząć, wyciszyć się, obserwować różnorodne zwierzęta przez cały rok.

Tegoroczne Święto Drzewa przygotowała klasa szósta „b” pod kierunkiem wychowawczyni Aleksandry Zawadzkiej. Uczniowie recytowali wiersze, przedstawili film o występujących w Polsce drzewach liściastych i iglastych oraz scenkę „Las wita Was”. Przypomnieli kolegom  zasady zachowania się w lesie.

Występ uczniowie nagrodzili gromkimi brawami, klasie za przedstawienie podziękowała dyrektor oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Lubniewice Katarzyna Wąsiel.

Po części artystycznej zasadziliśmy drzewa przekazane nam przez nadleśnictwo – przed szkołą  świerk, a wokół sali gimnastycznej 30 jarzębów pospolitych.

W ciągu dziesięciu edycji programu Święto Drzewa Polacy posadzili wspólnie z Klubem Gaja 570 tys. drzew. My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa, również mamy w tym swój udział!

CECYLIA KOCIŃSKA