KRZESZYCE Pasowanie w SP

k4Uroczyste ślubowanie

Uroczystość odbyła się w gronie społeczności szkolnej, rodziców i władz samorządowych

Pierwszoklasiści w tym dniu zdali egzamin przygotowany przez kolegów i koleżanki z samorządu uczniowskiego. Następnie uczniowie klasy Ia i Ib złożyli ślubowanie, po którym dyrektor Jolanta Dąbrowska dokonała pasowania na ucznia.

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Barbara Adamska wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy, a przewodnicząca szkolnej Rady Rodziców słowniczki ortograficzne.

Po pasowaniu dzieci wystąpiły w przygotowanej wraz z wychowawczyniami Dorotą Franczak i Jadwigą Kamińską, części artystycznej.

Słodki poczęstunek i niespodzianki od rodziców zakończyły uroczysty dzień.

– WYCHOWAWCZYNIE –