KRZESZYCE Gratulujemy małżonkom!

k1Najserdeczniejsze życzenia

Państwo Anna i Roman Gościorowie obchodzili Złote Gody pożycia małżeńskiego

Uroczystość, w której udział wzięli: wójt Czesław Symeryak oraz Jan Galoński – przewodniczący Rady Gminy, odbyła się 17 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszycach.

Państwo Anna i Roman Gościorowie poznali się na weselu koleżanki. Ślub cywilny zawarli w 1963 roku. w Krzeszycach. Pan Roman pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krzeszycach, następnie w mleczarni w Krępinach, zaś po przejściu na emeryturę zajmuje się z żoną rolnictwem we własnym gospodarstwie.

Jubilaci dochowali się pięciorga dzieci, jedenaściorga wnucząt oraz trzech prawnuczek.
Małżeństwo mówi, że receptą na tak długi związek jest  cierpliwość i uśmiech.

Z okazji uroczystości wójt gminy udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, wręczył im kwiaty, upominek pieniężny, a także list gratulacyjny, w którym złożył wyrazy uznania i szacunku oraz życzenia dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).