CYBINKA Połączenie promowe Aurith-Urad

cyb9Mamy studium

Gmina Ziltendorf i gmina Cybinka chcą uruchomić połączenie promowe przez Odrę

Dzieląca dotychczas rzeka powinna stać się ważnym medium dla dalszej integracji regionu pogranicza. Tysiące ton stali i betonu nie powinny zabudować tego interesującego pod względem turystycznym regionu, lecz w delikatny sposób połączenie promowe powinno go ponownie ożywić. Odra powinna być również uosobieniem rzeki granicznej, która łączy kraje zamiast dzielić oraz pozwala na żywotną dyfuzję sąsiednich kultur.

23 października doszło do oficjalnego przekazania burmistrzowi Cybinki Romanowi Siemińskiemu studium wykonalności połączenia promowego Aurith-Urad. Uroczystego przekazania dokumentacji dokonał dyrektor Urzędu Brieskow-Finkenheerd Danny Busse.

Studium wykonalności obejmuję m.in.: podstawy prawne, założenia budowlane, kosztorys, kwestie finansowania projektu i jego rentowność.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”