CYBINKA Miejsca do zabawy w gminie

cyb8Najbardziej cieszą się dzieci

Gmina Cybinka zakończyła kolejny etap realizacji zadania służącego tworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości

Programem zostały objęte wsie Kłopot, Białków i Urad.

W ramach tego zadania zostały wykonane roboty ziemne, dostarczone i zamontowane zostały urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy, huśtawka podwójna oraz ławki i kosz), z których to najliczniej korzystają nasi najmłodsi mieszkańcy.

Zadanie wykonano z dofinansowaniem pochodzącym z małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Całość zadania została wykonana za kwotę ponad 128 tys. zł.

MONIKA CIEŚLARCZYK