SŁUBICE Wakacyjne inspiracje z doradcą zawodowym

aguniaUczyli się kreatywnego myślenia

W wakacje w Młodzieżowym Centrum Kariery w Słubicach odbył się szereg szkoleń i spotkań z młodzieżą

 

Zorganizowane zostały dwa warsztaty dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach. Podczas tych spotkań młodzież pobudzała swoje kreatywne myślenie wyklejając wakacyjne obrazki z różnych darów natury. Prace były bardzo twórcze i indywidualne.

W trakcie kolejnych zaplanowanych zajęć wakacyjnych swoją energię mogli spożytkować uczestnicy świetlicy wiejskiej w Świecku. Warsztaty odbyły się na świeżym powietrzu. Cykl ćwiczeń jakie zostały przeprowadzone z młodzieżą był bardzo twórczy i pobudzający do kreatywnego myślenia. Głównym celem było nauczenie uczestników współpracy w grupie, kreatywności, przedsiębiorczości oraz komunikacji.

Wakacyjne inspiracje zawitały również do Biblioteki Miejskiej w Słubicach. Głównym tematem spotkania były zawody. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać na temat zawodów, które znają, które wykonują ich rodzice. Bardzo aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu zagadek związanych z zawodem. Poprzez komunikację niewerbalną mieli za zadanie pokazać wylosowany przez siebie zawód. Zwieńczeniem całego spotkania były prace plastyczne na temat wymarzonego zawodu.

Całość wakacyjnych inspiracji z doradcą zawodowym poświęcona była pobudzeniu w młodzieży kreatywnego myślenia. Każdy miał okazję nauczyć się współpracy w grupie oraz komunikacji interpersonalnej. Wszyscy  bardzo aktywnie uczestniczyli w różnych ćwiczeniach i zadaniach.

Bardzo dziękuję wszystkim za chęć i zaangażowanie.

AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA