POWIAT SULĘCIŃSKI Warsztaty XXI wieku

warsztaty

Będziemy lepiej uczyć

12 września w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych zostały oddane do użytku warsztaty szkolne

 

 

 

W ramach unijnego projektu Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 zostały zmodernizowane  i doposażone pracownie: obróbki ręcznej, remontowa, spawalnicza, pomiarowa (elektryczna), blacharska, diagnostyczna, mechatroniki i CNC oraz dydaktyczne. 

 

Zrealizowane zadanie ma podnieść i unowocześnić kształcenie zawodowe uczniów dzięki nowootwartym kierunkom.

 

Wszystkie działania realizowane będą w oparciu o doświadczenie partnerów zmierzające do ujednolicenia i podwyższenia poziomu i jakości kształcenia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej i partnerskiej szkole Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz w Eisenhüttenstandt.

 

Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego to kolejny krok zmierzający do podniesienia efektywności kształcenia i poprawy warunków pracy. Ogólny koszt całej inwestycji wyniósł 2,8 miliona euro. Beneficjentem wiodącym projektu był powiat sulęciński, a partnerem projektu powiat Odra – Sprewa.

 

W uroczystym otwarciu warsztatów uczestniczył wicewojewoda lubuski Jan Świerepo, starosta sulęciński Dariusz Ejchart, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Kuzyk, wiceprzewodniczący Patryk Lewicki, dr Ilona Weser zastępca starosty powiatu Odra-Sprewa i wielu innych znamienitych gości.

 

Po zakończeniu konferencji nowootwarte warsztaty zwiedzili uczniowie sulęcińskiego Gimnazjum im. Jan Pawła II.

 

Więcej na stronie www.powiatsulecinski.pl

 

MACIEK BARDEN