POWIAT SULĘCIŃSKI Początek nowego roku szkolnego

moja szkoła moja przyszłośćMoja szkoła moja przyszłość…

Pod takim hasłem w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęła się 2 września inauguracja roku szkolnego 2013/2014

 

Otwarcia dokonała dyrektor Grażyna Sobieraj.

W uroczystości uczestniczyła posłanka Bożena Sławiak, starosta sulęciński Dariusz Ejchart, wicestarosta Tadeusz Dąbroś, przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Ziomko, wicedyrektor szkoły Anita Pakulska i Witold Butkiewicz oraz grono pedagogiczne i uczniowie.

Zarządzeniem starosty z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów naukowych, zostały przyznane miesięczne stypendia naukowe starosty sulęcińskiego na rok szkolny 2013/2014. Z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie otrzymali je: Dominika Małecka, Dawid Działak z Liceum Logistycznego oraz Katarzyna Manikowska i Olga Justyna Wrona  z Zespołu Szkół Zawodowych.

Więcej na stronie internetowej www.powiatsulecinski.pl

MACIEK BARDEN