POWIAT SULĘCIŃSKI Nowy rok szkolny w I LO

I LO SulęcinPowitali rok z nagrodami

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie rozpoczęli kolejny rok szkolny

 

Uroczystość i zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych odbyło się 2 września w hali sportowej liceum w obecności dyrektora Jarosława Ugrynowicza, posłanki Bożeny Sławiak, starosty sulęcińskiego Dariusza Ejcharta, księdza Andrzeja Tarabuły oraz grona pedagogicznego.

Na podstawie zarządzenia starosty Dariusza Ejcharta z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów naukowych, zostały przyznane miesięczne stypendia naukowe starosty sulęcińskiego na rok szkolny 2013/2014.

Z I Liceum Ogólnokształcącego stypendia otrzymali uczniowie o najwyższej średniej ocenie w nauce. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego stypendia odebrali: Marlena Julia Masztalerz, Anna Karolina Olechnowicz, Michał Łukasz Plata, Magdalena Ada Jacykowska, Krzysztof Wojciech Sobucki, Magdalena Łuszczak, Natalia Magdalena Osińska, Mikołaj Sebastian Chodorski, Michał Jakub Miszczyński, Adrianna Andrzejewska, Katarzyna Anna Biernaś, Kamil Piotr Klimczak oraz Daniel Norbert Kowal.

Starosta sulęciński przyznał również stypendia uczniom za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury i sportu. Stypendium otrzymała Ernesta Aleksandra Sykuła. Stypendia wręczył uczniom starosta sulęciński Dariusz Ejchart.

Więcej na stronie Internetowej www.powiatsulecinski.pl

                                                                                              MACIEK BARDEN