POWIAT SULĘCIŃSKI 2,6 miliona złotych na nowe zadania

2,6 miliona...Będzie nowoczesna baza

– Stawiamy na kształcenie fachowców, a nie bezrobotnych – stwierdził starosta sulęciński Dariusz Ejchart i tej zasady się trzyma

 

2 sierpnia podczas Forum Funduszy Europejskich w Zielonej Górze została podpisana umowa pomiędzy powiatem sulęcińskim reprezentowanym przez starostę Dariusza Ejcharta, a Urzędem Marszałkowskim, reprezentowanym przez marszałek Elżbietę Polak.

Powiat sulęciński na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku gastronomii i ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma 2,6 miliona złotych.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach z zakresu gastronomi i ekonomiki. Jego realizacja ma na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Więcej informacji na stronie www.powiatsulecinski.pl

                                                                               MACIEK BARDEN