KRZESZYCE Krzeszycka Jesień i dożynki gminne

SONY DSC

Dziękujemy naszym rolnikom

W tym roku Wystawa Rolnicza „Krzeszycka Jesień” i dożynki gminne odbyły się wcześniej

W wystawie udział wzięło wielu wystawców i  zwiedzających.

Delegacje sołectw z wieńcami dożynkowymi, rolnicy, sołtysi, zaproszeni goście i władze samorządowe gminy – wszyscy w uroczystym korowodzie przeszli na stadion. Czesław Symeryak – wójt gminy przed rozpoczęciem mszy powitał zgromadzonych, prosząc proboszcza Dariusza Karpezo i Mariusza Mazurkiewicza o odprawienie mszy w intencji rolników. Podczas mszy zostały złożone dary i chleb dożynkowy niesiony przez starostów dożynek: Olgę Kaźmierczak z Krępin i Jana Turka z Muszkowa. Pani Olga wspólnie z mężem Mariuszem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 310 hektarów. W gospodarstwie prowadzona jest hodowla bydła mlecznego, którego pogłowie wynosi 160 sztuk. Roczna sprzedaż mleka to 480 tys. litrów. Gospodarstwo zajmuje się również działalnością usługową (m.in. koszeniem łąk, zbóż, kukurydzy na kiszonkę, zabiegami uprawowymi, transportem itp.) oraz współpracuje z okolicznymi rolnikami, firmami oraz przedsiębiorstwami powiązanymi z rolnictwem na terenie województwa lubuskiego.

Pan Jan wspólnie z żoną Jolantą prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę bydła. Główny kierunek to produkcja mleka i żywca wołowego. Roczna sprzedaż mleka wynosi ok. 20 tys. litrów. Pogłowie bydła wynosi 20 sztuk. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż. W strukturze użytków rolnych przeważają użytki zielone, stanowiące bazę paszową dla zwierząt gospodarskich.

Ceremoniał dożynkowy rozpoczął zespół ludowy „Rudniczanka”. Wójt Czesław Symeryak podziękował i oddał szacunek rolnikom za ich całoroczny trud, podkreślił ważną rolę rolnictwa na terenie gminy Krzeszyce, natomiast delegacje 12 sołectw zaprezentowały pięknie wykonane wieńce dożynkowe o dużej różnorodności stylów.

Po przyjęciu wieńców starostowie przekazali gospodarzom dożynek: wójtowi Czesławowi Symeryakowi, przewodniczącemu Rady Gminy – Janowi Galońskiemu i proboszczowi – Dariuszowi Karpezo dorodny bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Później starostowie i gospodarze dożynek oraz goście podzielili się chlebem z mieszkańcami. W uroczystości uczestniczył także burmistrz Arno Jaeschke wraz z delegacją z partnerskiej gminy Altlandsberg z Niemiec. 

Po części oficjalnej rozpoczął się czas zabawy, festyn oraz występy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół gminy Krzeszyce. Wystąpił m.in. Michał Juszczakiewicz prowadzący „Od amatora do gwiazdora”. Na wystawie można było obejrzeć zwierzęta i ptactwo ozdobne, także sprzęt rolniczy. Zwiedzający mogli oglądać i degustować produkty wystawione na stoiskach sołeckich, w tym roku pod hasłem „Jeszcze jest gdzieś prawdziwa ta wieś! – Od jesieni do lata, czyli jak to niegdyś bywało”.

Wysiłek, trud pracy i pomysłowość docenili organizatorzy przyznając nagrody w poszczególnych konkurencjach. W ogólnej rywalizacji sołectw pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Krzemów-Łukomin, drugie sołectwo Maszków-Rudna, a trzecie miejsce zajęło sołectwo Kołczyn.

Były nagrody w konkursach: „Najdorodniejsze i najciekawsze okazy”, „Najpiękniejsze zwierzęta i ptaki”, „Najpiękniejsze stoisko wystawy” oraz „Najpiękniejsze obejście”.

W trakcie wystawy zaprezentowały się instytucje i firmy pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa i przystosowania gospodarstw do warunków unijnych.

Później rozpoczął się blok artystyczny, podczas którego zaprezentował się zespół Jam Band oraz gwiazda wieczoru Norbi. Całość zakończyła się zabawą taneczną z zespołem Casanova.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok na XX edycję wystawy (red.).

 W imieniu własnym i współorganizatorów XIX Wystawy Rolniczej “Krzeszycka Jesień” bardzo dziękuję wszystkim wystawcom i sołectwom za pomoc i duży wkład pracy, sponsorom za pomoc finansową i rzeczową, dzięki której mogliśmy ufundować nagrody w wielu konkursach. Dziękuję wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji tegorocznej Wystawy i Dożynek, jak również za nadanie tej uroczystości niezapomnianej oprawy.   

Czesław Symeryak – wójt gminy Krzeszyce