SŁUBICE Odznaczenie dla Krzysztofa Wojciechowskiego

slub2Za pracę nad pojednaniem

Dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Collegium Polonicum, założyciel i wieloletni prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, odznaczony został przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi

 

Wyróżnienie to zostało mu przyznane za zasługi na rzecz rozwoju nauki i współpracy transgranicznej. Krzyż wręczył mu w Gorzowie wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.

Krzysztof Wojciechowski działa od 1991 roku na polsko-niemieckim pograniczu. Uczestniczył w zakładaniu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 1994 roku Viadrina i UAM w Poznaniu powierzyły mu zorganizowanie wspólnej placówki, Collegium Polonicum w Słubicach. K. Wojciechowski administruje nią do dzisiaj.

W 2002 roku zainicjował powstanie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, która stała się jedną z największych lubuskich organizacji pozarządowych. W 2004 roku założył we Frankfurcie nad Odrą stowarzyszenie „My Life – erzählte Zeitgeschichte e.V.”, które w 2007 roku otrzymało wyróżnienie prezydenta RFN „Ort im Land der Ideen”. Stowarzyszenie zajmuje się pojednaniem między narodami przez szerzenie kultury opowieści biograficznej.

Krzysztof Wojciechowski jest autorem około 90 publikacji naukowych, popularnonaukowych i eseistycznych. Ma żonę Monikę i czworo dzieci (red.).