POWIAT SULĘCIŃSKI Powiatowe Święto Policji

sul4Święto z odznaczeniami

Uroczysta msza rozpoczęła tegoroczne powiatowe obchody Święta Policji

 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Pałacu w Gliśnie.

Na uroczystość przybyli: poseł na sejm Bożena Sławiak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim podinsp. Helena Michalak, starosta sulęciński Dariusz Ejchart oraz przedstawiciele służb mundurowych Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim,  Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, wojska, nadleśnictw, samorządów i rad miejskich i gminnych, komend powiatowych policji, emerytowani komendanci i policjanci Powiatowej Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, pracownicy cywilni policji i czynni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Minutą ciszy uczczono pamięć poległych na służbie policjantów sierż. Marcina Wiącka i sierż. sztab. Przemysława Psuty.

Rozkazem personalnym komendant główny policji mianował nadkom. Marka Schabikowskiego na stopień podinspektora. Komendant wojewódzki policji w Gorzowie za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił przedterminowym awansem na stopień aspiranta, młodszego aspiranta Łukasza Galek oraz awansował na wyższe stopnie służbowe 21 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Komendant Komedy Powiatowej Policji w Sulęcinie mianował na stopień starszego posterunkowego, posterunkowego Mateusza Olejnika.

Starosta sulęciński Dariusz Ejchart za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych nagrodził listami gratulacyjnymi 17 funkcjonariuszy policji.

Burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz wyróżnił sześciu funkcjonariuszy policji. Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła wyróżnił dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

W imieniu wszystkich wyróżnionych i awansowanych funkcjonariuszy policji podziękowanie złożył  asp. Przemysław Stankiewicz.

Na zakończenie podziękowanie wszystkim funkcjonariuszom za pełnienie służby w szeregach policji na rzecz społeczeństwa powiatu sulęcińskiego złożyli poseł na sejm Bożena Sławiak,  starosta sulęciński Dariusz Ejchart,  zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim podinsp. Helena Michalak, wójt gminy Słońsk Janusz Krzysków, burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Leon Szczepański i zastępca burmistrza Sulęcina Zbigniew Gruca.

MACIEK BARDEN