KRZESZYCE „Milion przygód z książka i sztuką”

Atrakcyjne wakacje z biblioteką

Nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby atrakcyjnie spędzić wolny czas. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach, podczas spotkań wakacyjnych, uczestnicy brali udział  w wielu zajęciach, wycieczkach i warsztatach malarstwa i rysunku

 

Pod okiem artystów Urszuli Kołodziejczak i Barbary Latoszek, młodzi plastycy wykonywali prace różnymi technikami, poznali nowe terminy plastyczne, uczyli się malować trzema podstawowymi kolorami.  Warsztaty odbywały się w bibliotece i w plenerze.

W trakcie letnich zajęć  nie zabrakło również innych atrakcji i przygód.  Dzieci po raz pierwszy wzięły udział w nowej grze bibliotecznej, która nosi nazwę Questing- Wyprawy Odkrywców.  To forma gry terenowej, polegająca na tworzeniu wypraw, czyli tras „spacerowych”, które prezentują historię lub przyrodę miejscowości bądź okolicznych atrakcji przyrodniczo-kulturowych, dając możliwość lepszego poznania danego miejsca. Uczestnik wyprawy otrzymuje kartę Questu – Wyprawy Odkrywców, składającą się z reguły z mapy i wskazówek (napisanych wierszem), które w sposób edukacyjny prowadzą po miejscowości prezentując jego najciekawsze walory. Nagrodą w zabawie jest znalezienie ukrytego skarbu, do którego prowadzą różne wskazówki i zagadki, a uczestnik musi po drodze je odgadnąć.

Gra terenowa stworzona przez grupę liderów działających w krzeszyckiej bibliotece wywołała wśród dzieci wiele emocji. Dzieci z entuzjazmem i ciekawością  podeszły do tej nowej formy spędzania wolnego czasu. A dla nas – grupy liderów utworzonej na potrzeby pisania  i projektowania Questingów  to powód do prawdziwiej dumy i przekonania, że było warto. Organizowanie różnych form zajęć bibliotecznych potwierdza, że wakacje nie muszą być nudne, a odrobina zaangażowania, dobrego humoru i uśmiechu na twarzy sprzyja odkrywaniu przygody i powstawaniu niezwykłych prac będących efektem dziecięcej wyobraźni, a także wynikiem grupowego współdziałania, wzajemnej inspiracji i kreatywności.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA